Ogłoszenie wyników postępowania nr 1/2019/POIR 2.3.4

27-12-2019

Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że w postępowaniu nr 1/2019/POIR 2.3.4 – Świadczenie kompleksowych usług rzecznika patentowego oraz wykonanie niezbędnych tłumaczeń, w ramach projektu pn.”Ochrona prawna własności przemysłowej dla wynalazku “Urządzenie medyczne do ucisku naczynia krwionośnego””, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie […]

Read More

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/POIR 2.3.4

22-11-2019

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pn. ”Ochrona prawna własności przemysłowej dla wynalazku “Urządzenie medyczne do ucisku naczynia krwionośnego””, współfinansowanego ze środków UE, a także w związku ze stosowaniem zasady konkurencyjności oraz w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu (współfinansowanego ze środków krajowych), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia […]

Read More